International Community of Spatial Planning and Sustainable Development

Scientific Committee 2021

 

SPSD2021 Chairman

Prof. Feng Zhen  Nanjing University

Prof. Zhengjiang Shen  Kanazawa University

 

Duty Chair of Scientific Committee 

Prof. Feng Zhen  Nanjing University

 

Board members 2021

 

Cunkuang BAO, Fudan University

Paolo Caratelli,  Abu Dhabi University

Yanwei Chai,   Peking University

Xiaohui CHEN, Fuzhou University 

Yawei CHEN, Delft University of Technology

Xiaoshu Cao,   Shanxi Normal University

Suzana DRAGICEVIC, Simon Fraser University

Lian DUAN, Nanning Normal University

Puteri Fitriaty,  Tadulako university

Guanwei HUANG, Sophia University

Jianquan CHENG, Manchester Metropolitan University

Yan Li,  Ritsumeikan Asia Pacific University

Bin JIANG, University of Gavle

Zhigang Li,  Wuhan University

Li-Wei Liu,  Feng Chia University

Yungang Liu,  South China Normal University

Ying Long,  Tsinghua University

Yan Ma,  Fuzhou University

Rifai Mardin,  Tadulako University

Nabil MENHEM, Planning Institute of ALBA

Tae-Heon Moon,  Gyeongsang National University

Rim Meziani, Abu Dhabi University

M.Reza PARVIZI, Eindhoven University of Technology

Tatsuya SEKIKUCHI, Kanazawa University

Youngkeun Song, Seol National University

Jente Pai, Chengchi University

De WANG, Tongji University

Lan WANG, Tongji University

Respati WIKANTIYOSO, Universitas Merdeka Malang

Chunliang Xiu,   Northeastern University

Guangliang Xi,  Nanjing University

Guoping XIONG,Southeast University

Pengjun Zhao,  Peking University

Qingming Zhan,  Wuhan University

Min Zhang,  Nanjing University

Feng Zhen,  Nanjing University

Suhong ZHOU, Sun Yat-sen University

 

Coming soon......